Ta ställning till samhällsplaneringen

Ta ställning till samhällsplaneringen

Samhällsplaneringen är en flerstegsprocess som bäst kan påverkas genom att inhämta information, delta och uttrycka din åsikt. Planeringen görs på nivåerna landskapsplan, generalplan och detaljplan. Generalplanen avser kommunen och detaljplanerna preciserar generalplanen. Detaljplanen eller en ändring av den kan påverka även ett relativt litet område, till exempel en viss park eller tomt.

Du kan kommentera en plan som är anhängiggjord, till exempel angående skyddsbehov. Det är alltid bäst att lämna kommentarerna skriftligt.

En berörd part kan också kommentera ett planförslag som presenteras, ifall det finns något att anmärka på i planförslaget. Berörda parter är kommuninnevånarna samt föreningar, institutioner eller stiftelser med hemort i kommunen, samt den som äger eller disponerar fast egendom i kommunen. Anmärkningarna ska lämnas skriftligen inom en viss tid.

När planen har godkänts kan den fortfarande överklagas av berörda parter inom 30 dagar efter godkännandet.

Läs mer om detta:

Close Bitnami banner
Bitnami