Påverkan inom hyreshusbolag

Påverkan inom hyreshusbolag

Det finns många typer av hyresbostäder och möjligheterna att påverka boendets villkor varierar också. Hyresgästerna bör ta reda på vilka reparationer som de ska göra själv, vilka som ska utföras av hyresvärden och vilka bostadsaktiebolaget ansvarar för. Ungefär hälften av hyreshusbolagen är frifinansierade, och resten finansieras genom statliga arava- eller räntestödslån.

I en arava- eller räntestödsbostad har hyresgästen lagstadgad rätt att få information om husets angelägenheter och att påverka sitt boende. Det har visat sig att gemensam förvaltning ökar invånarnas gemensamma ansvarstagande och trivsel.

Åtminstone en gång per år, vid ett hyresgästmöte, kan det väljas företrädare för de boende i hyreshusbolagets styrelse, samt en bostadskommitté eller förtroendeman för att hantera gemensamma frågor. Mötet kan också förbereda, förhandla och yttra sig i frågor som förbättrad energieffektivitet, utnyttjande av förnybara energikällor, anordning av elbilsparkeringar, underlättande av källsortering eller förbättring av den biologiska mångfalden på gårdsytorna.

Om bostaden hyrs direkt av en privat hyresvärd, kontakta bostadsinnehavaren direkt. Hyresvärden kan ofta uppfylla önskningarna (till exempel större sortiment av avfallskärl, vattenbesparande duschmunstycken eller byte till mer energieffektiva hushållsmaskiner när de behöver ersättas) om förslagen är väl motiverade.

Att förbättra energieffektiviteten och utnyttja förnybar lokal energi ligger ofta även i hyresvärdens intresse – det minskar kostnaderna och förbättrar ekonomin.

Läs mer om detta:

Close Bitnami banner
Bitnami