Förlust av biologisk mångfald

Förlust av biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden, med andra ord arternas och individernas antal, försämras i alarmerande takt. Det finns nu allt färre arter av liv än tidigare. Till och med arter som många av oss känner till, har börjat försvinna runt omkring oss: till exempel har vårt bestånd av svalor minskat med 75 % under detta årtusende. Varje art har en viktig roll som en del av ekosystemet. Arterna är beroende av varandra – och människan av naturen.

De främsta orsakerna till förlusten av biologisk mångfald är spridningen av mänsklig verksamhet, förändringar i naturliga miljöer, överdriven jakt och rovfiske, samt utbredningen av främmande arter. Klimatförändringarna gör att arter och ekosystem blir ännu mer utträngda: de hinner inte anpassa sig till de förändrade villkoren. Som exempel kan nämnas att fjällfåglar som fjällripa och snösparv riskerar att försvinna i Finland på grund av klimatförändringarna.

Trots situationens allvar kan mycket fortfarande göras. Den biologiska mångfalden kan ökas och dess förlust bromsas in genom våra dagliga val och handlingar. Metoder att öka den biologiska mångfalden i boendet:

Close Bitnami banner
Bitnami