Spara naturresurser genom reparation

Reparation

Att reparera det gamla, både hus och mindre föremål, är viktigt både med tanke på naturresursernas tillräcklighet och för att mildra klimatförändringarna. Reparationskulturen har övergått till engångskonsumtion. Följande åtgärder underlättar kretsloppsekonomin i vardagen:

  • Försök få ansvariga inom bostadsområdet eller stadsdelen att ordna gemensamma rekreationsutrymmen. Skulle till exempel den lokala skolan kunna erbjuda lokaler på kvällstid?
  • Kan det finnas plats och utrustning i cykelkällaren för tvättning och service av cyklar?
  • Du behöver ingen borr, du behöver hål! Fundera på om du kan dela verktyg, symaskiner och andra redskap med grannar.
  • Om du är händig, skulle du kunna erbjuda reparation och underhåll av cyklar, möbler eller kläder på sociala medier i bostadsområdet eller inom stadsdelen?
  • Välj produkter som är långlivade och reparerbara.
Close Bitnami banner
Bitnami