Uppmuntra beslutsfattare

Uppmuntra beslutsfattare

Många miljöfrågor kan påverkas av politiken. Officiella kanaler för medborgarinflytande är att rösta i EU-val, riksdagsval och kommunalval samt medborgarinitiativ, folkrörelser och politiska organisationer. Medborgarinflytandet kan även bestå av kontakter med parlamentariker, lobbyverksamhet och expertutfrågningar i utskott. Ofta tycker politiker om att höra, vad väljarna vill säga till dem.

Keinoja tuoda asiansa esiin politiikassa

Sätt att ta upp frågor i politiken

  • Jämför miljöaspekterna i dina kandidaters program, det finns kandidater med miljömedvetenhet i alla partier
  • Om du kontaktar politiker, motivera dina åsikter tydligt och kontrollera faktabakgrunden.
  • Det finns styrka i grupper, kan någon folkrörelseorganisation driva saken eller vara intresserad av dina synpunkter?
  • Skriv det du tycker i tidningen – det kan påverka andras åsikter.
  • Följ webbplatserna dinaåsikt.fi och utlåtande.fi, som innehåller information om samråd, till exempel om nationella lagförslag och planer.
  • För ungdomar finns webbplatsen ungasidéer.fi, där du kan ställa frågor till beslutsfattare och hitta rätt personer som kan svara.
  • Följ ministeriernas webbplatser. Regler och riktlinjer för bostäder och byggande finns i första hand hos miljöministeriet.

Läs mer om detta:

Close Bitnami banner
Bitnami