Skydda ditt hus mot överhettning

Skydda ditt hus mot överhettning

Somrarna blir varmare beroende på klimatförändringarna, vilket ökar risken för överhettning av bostäder och ökar behovet av kylning. Mekanisk kylning (luftkonditionering, luftvärmepump) ökar energiförbrukningen. Med tanke på koldioxidavtrycket är det bättre att i första hand försöka skydda byggnaden mot solstrålningen.

Med solskydd kan instrålning av solvärme förhindras från tidig vår till höst. På vintern är solstrålningens uppvärmningseffekt en fördel.

Kontakta den lokala byggnadsinspektionen om ändringarna påverkar fasadens utseende.

Ju längre bort skuggningselementet är, desto större blir kyleffekten. Lövträd är ett bra skydd för överhettning av bostäder: på vintern släpper de igenom ljuset, men på sommaren skapar bladen en behaglig skugga. Tänk efter innan du fäller träd på gården, det tar åratal eller årtionden innan de växer upp igen.

Frodig vegetation och till exempel gröna tak och väggar skapar ett svalt mikroklimat, medan en asfalterad eller stensatt gårdsyta ökar risken för överhettning av bostäder i det allt varmare klimatet.

På sommaren skyddar växtligheten inomhusutrymmena från solskenet, men på vintern värmer solen upp inomhus, just när värmen behövs.

Bostäderna kan skyddas mot kraftig solinstrålning på sommaren med följande metoder:

  • växtlighet (träd, buskar, pergolor osv.)
  • konstruktioner (till exempel takröst, jalusier)
  • markiser, persienner (på utsidan eller mellan glasen)
  • vid byte, välj fönster med lågt g-värde (värmegenomsläpplighet).
Close Bitnami banner
Bitnami