Lagra överskottsvärme i markgrunden

Lagring av värme

Säsongsbunden lagring av värme är en relativt ny metod, och den är betydligt billigare och enklare än lagring av el. Värme lagras när den finns tillgänglig, i värmebrunnar i marken, och används i sedan för uppvärmning av lokaler och tappvarmvatten under den kalla årstiden. På samma sätt kan även kyla lagras i marken, som sedan kan användas på sommaren för kylning av byggnaden.

Solvärme samlas in med solfångare eller till exempel med rörledningar som är inbyggda i tak- och väggytor. Förutom byggnader kan asfalterade parkeringsplatser och vägar användas för lagring. Dessutom kan kylvärme eller spillvärme från ventilationen tas tillvara och lagras i marken.

Lagring kan användas för hus av olika storlek, och även inom bostadsområden, till exempel genom samverkan mellan flera bostadsaktiebolag. Säsongslagring i marken kräver, att hänsyn tas till bland annat grundvattenförhållanden och befintlig infrastruktur.

Close Bitnami banner
Bitnami