Skapa en naturträdgård

Skapa en naturträdgård

Skötseln av den egna gården har stor inverkan på den lokala biologiska mångfalden.

En mångskiftande väl planerad växtlighet, där träd, buskar och örtväxter blandas, är ett grundläggande inslag i en naturträdgård.

Många naturväxter, som strutbräken, majbräken, liljekonvalj och förgätmigej, är lämpliga att odla även i trädgårdar. Välj helst inhemska växter som malva, pimpinellros och lokala äppelsorter. Växter med utländskt ursprung bör undvikas i planteringar eftersom de kan förvildas och undantränga den ursprungliga växtligheten. Sådana främmande arter är till exempel lupin, vresros och jättebalsamin.

En liten damm med vattenfall ger ögonfröjd för människorna och en plats där många arter kan bo, växa, dricka och bada. Ett filter renar vattnet, som syresätts i vattenfallet.

Att sköta sin egen trädgård är ett av de enklaste och samtidigt mest effektiva sätten att bevara den biologiska mångfalden.


Småhusen har en sammanlagd yta på 1 500 kvadratkilometer, vilket är mer än Pallas-Ounastunturi nationalpark.

  • Gör din trädgård till en naturträdgård eller försök påverka de ansvariga inom bostadsaktiebolag (hyreshus och ägarbostad) att öka områdets naturvärden.
  • Välj flerskiktsvegetation (blanda träd, buskar och örtartade växter).
  • Undvik onödig gräsklippning och användning av bekämpningsmedel.
  • Föredra naturliga växter och marksorter i stället för främmande prydnadsväxter. Tänk på att välja växter som inte är giftiga, med tanke på barn och husdjur.
  • Välj växterna så att det finns olika blommande arter under hela växtsäsongen, för att ge näring till pollinerare.
  • Sätt upp ett insektshotell.
  • Se till att det finns fågelholkar eller andra boplatser för fåglar.
  • Mata fåglarna på vintern.
Close Bitnami banner
Bitnami