Odling i stadsmiljön

Odling i stadsmiljön

Odling i städer ger betydande fördelar för den biologiska mångfalden. Det ökar städernas självförsörjning och försörjningstrygghet och upprätthåller odlingskunnandet. Utsläppen från transport av produkter som odlas i staden är lägre, och du kan odla ekologiskt på din egen tomt. Att arbeta med jorden förstärker förhållandet till naturen och därför också människornas vilja att skydda miljön. Stadsodling ökar de boendes sociala samverkan.

Stadens grönytor ger staden svalka och tar upp vatten vid kraftiga regn.

Att odla växter som blommar vid olika tider på året ökar mångfalden av pollinerande insekter och andra organismer i städerna. Det är lämpligt att välja traditionella odlingsväxter för stadsodlingen, eftersom främmande arter som förvildas kan hota lokala, inhemska arter och den biologiska mångfalden. Stadsodlingen har en balanserande inverkan på mikroklimatet; stadens grönytor ger staden svalka och tar upp vatten vid kraftiga regn.

Stadsodling kan bedrivas nästan var som helst: till exempel i en lägenhet, på en balkong, på gården, på taket eller i parken. Trädgårdstäppor och koloniträdgårdar är en traditionell form av stadsodling i Finland.

Om du ännu inte är stadsodlare, prova följande:

  • Börja med odling om basilika och oregano, samt paprika, chili, tomater eller zucchini på balkongen utöver prydnadsväxterna. Om du köper sallad eller örter i kruka, kan du ofta få en extra skörd eller två om du sätter krukorna i jord eller bara i en kopp med vatten. Blommande växter lockar pollinerare.
  • Föreslå att det ordnas planteringslådor eller odlingstäppor på gården eller på taket. Odling på bänk underlättar arbetet och lämpar sig bättre för personer med nedsatt rörlighet än odling på marknivå.
  • Föreslå att det planteras bärbuskar eller fruktträd på ditt bostadsområde.
  • Försök påverka odlingsmöjligheterna till det bättre i din kommun.
Close Bitnami banner
Bitnami