Låt taket grönska

Låt taket grönska

Gröna tak, särskilt i stadsmiljön, ökar den biologiska mångfalden och förbättrar ekosystemet: de binder luftföroreningar, dämpar buller, fördröjer regnvattenflödena, jämnar ut temperaturskillnader, svalkar byggnaderna och förlänger takkonstruktionernas livslängd. Dessutom ger gröna tak bostadsområdet ett trevligt utseende.

Ett grönt tak kan byggas på både nya och befintliga tak.

För lutande tak finns särskilda lösningar. Utöver småhus, stugor, bastur och stora platta tak blir gröna tak allt vanligare som tak för carportar, servicebyggnader och olika däck. Tjockleken på det gröna taket varierar från tunna mossor till tjockare ängstak. Taktypen bör väljas beroende på situation, byggnadens konstruktion och solinstrålningen.

Det gröna taket och solpanelerna monterade på ställningar kompletterar varandra: panelerna ger skugga åt växter, medan det gröna taket kyler panelerna. Ju svalare solpanelerna är, desto bättre effekt ger de.

Planering och genomförandet av det gröna taket kräver särskild expertis. Bland annat måste konstruktionens vikt och fuktighetshanteringen bedömas. Oftast kräver ett grönt tak inget särskilt underhåll.

  • Om du eller ditt bostadsaktiebolag står inför en takrenovering, undersök möjligheten att bygga ett grönt tak. Ett grönt tak kan också byggas ovanpå den gamla takkonstruktionen.
Close Bitnami banner
Bitnami