Hallitse sadevesiä

Sadevedet

Hulevesien luonnonmukainen käsittely tontilla korostuu ilmastonmuutoksen myötä: rankkasateet lisääntyvät eikä viemäriverkon kapasiteettia voida lisätä. Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta ja rakennusten katoilta pois johdettavia sade- tai sulamisvesiä.

Hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn idea on yksinkertainen: sade- ja sulamisvesien virtaamista hidastetaan ja niiden annetaan imeytyä maahan. Viherkatot viivyttävät sadevesien syöksymistä katoilta pihalle ja avo-ojat, sadevesialtaat ja sadepuutarhat ohjaavat hetkelliset tulvat hallitusti haluttuihin paikkoihin. Vettäläpäisevät pintamateriaalit mahdollistavat vesien imeytymisen maaperään. 

Vajotessaan hitaasti maakerrosten läpi vesi suodattuu ja puhdistuu. Sadevesiviemäreihin johdettu vesi lasketaan usein puhdistamattomana vesistöihin, mikä on heikentänyt erityisesti pienvesistöjen tilaa. Vettä läpäisemättömät pintamateriaalit lisäävät kaupunkitulvien riskiä.

Hulevesien paikallinen käsittely sadepuutarhoineen lisää luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä, ja vesiaiheet tasaavat pienilmaston lämpötila- ja kosteuseroja. 

Toteuta pihallasi tai esitä vuorataloyhtiössä tai omistustaloyhtiössä luonnonmukaista hulevesien hallintaa esimerkiksi piharemontin yhteydessä:

  • Pidä viherala mahdollisimman suurena ja käytä pakollisilla kulkureiteillä vettäläpäiseviä materiaaleja, kuten kivituhkaa, kiveystä tai laatoitusta. Vältä pihalla vettä läpäisemättömiä pintoja, kuten asfalttia.
  • Suosi monikerroksellista kasvillisuutta (puita, pensaita ja ruohovartisia kasveja). Kasvillisuus sitoo sadevesiä ja tasaa muutenkin äärevöityvän sään vaikutuksia.
  • Hyödynnä viherkattoja ja sadepuutarhoja viivyttämään sadevesiä.
  • Kerää sadevettä säiliöihin kasteluvedeksi kuivuusjaksojen varalle.
  • Järjestä auratuille lumille paikka, johon ne saavat jäädä odottamaan sulamista; näin vältetään turhaa päästöjä aiheuttavaa kuljettamista.
  • Tarkempi hulevesisuunnitelma kannattaa teettää ammattilaisella.

Aiheesta lisää:

Close Bitnami banner
Bitnami